Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan onze klantenservice door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Janhout.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommisie (SGC).

Indien u een klacht heeft kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice.